Modena handboek

Begin jaren 1980 was de LEIDRAAD, een clubboekje over de Engelse Modena helemaal uitverkocht. Het bestuur heeft toen een commissie ingesteld om te komen tot een nieuw handboek.

Deze commissie stond onder leiding van de toenmalige vice-voorzitter Herman Straatman en de toenmalige secretaris-penningmeester Ger Brouwer, werd ook secretaris/eindredacteur van de commissie. Verder waren lid Wouter Mol, Ben Mulder en Rinus Sebregts. Deze commissie kwam verschillende malen in Utrecht voltallig bijeen zonder enige kosten in rekening te brengen. In 1985 was het handboek klaar en moest toen nog qua lay-out digitaal worden ingevoerd voordat het naar de drukker kon. Dat is gebeurd door Ribro software in Grave in overleg met de eindredacteur. In 1988 verscheen de eerste druk bij drukkerij De Graaf in Nieuwleusen. Het boekwerk in ringband A4-formaat telt bijna 140 pagina’s. Met een losse bijlage van 4 pagina’s van Chevita over duivenziekten.

Het behandelt de geschiedenis van de Modena en de Nederlandse Modenaclub. Na Engeland de oudste club in Europa. De standaard met toelichting over tekeningpatronen en standaardkleuren. Een kleurslagenlijst, die toen ook is overgenomen door de standaardcommissie van de NBS.

Vanwege de Europese shows is deze kleurslagenlijst ook vertaald in het Engels, Duits en Frans.

Sinds een aantal jaren gebruikt men nu in Europa een andere indeling in het Engels, Frans en Duits . Maar met die oude lijst erbij kun je gemakkelijk de daarbij behorende Nederlandse benaming terugvinden.  Het handboek bevat 50 tekeningmodellen van alle kleurslagen en tekeningpatronen.

Het interieur en exterieur wordt uitvoerig besproken. Zowel de uiterlijke kenmerken, de veren, het skelet en de organen.

 In hoofdstuk 4 komt de erfelijkheid uitvoerig aan de orde.

Hoofdstuk 5 geeft een handleiding over voeding, verzorging in kweek-, rui- en winterperiode, conditionering, training voor tentoonstellingen en selectie, het samenstellen van koppels, de noodzakelijke hokinventaris en het voorkomen en bestrijden van duivenziekte en iets over ontsmetten.

Het is een zeer compleet sierduivenboek geworden, alleen de standaard en de duivenziekten moeten nog wel geactualiseerd worden. Maar het blijft een geweldig naslagwerk. Behalve  een 6 tal kleurenfoto’s bevat het heel veel illustraties.

Het kost 15 euro en er zijn nog maar enkele exemplaren beschikbaar.

Ger Brouwer, december 2020