Uitnodiging Jongedierendag 2014

Beste mensen het is weer feest, de jongdierendag van de Modenaclub kondigt zich weer aan.
Een dagje Modena's kijken met veel borstdiepte en veel kleuren, kortom om je hart sneller te doen kloppe zaterdag 11 oktober as. in het sociaal centrum in Harderwijk

Modenaclub jongdierendag

Plaats "de Kiekmure" , Tesselschadelaan 1, 3842 GA te Harderwijk.
Telefonisch bereikbaar onder nummer : 0341- 434749.

Aanvang 10.00 uur.

Dagindeling:
10.00 uur:
Gelegenheid tot inkooien van de ingeschreven Modena's en even bijpraten onder het genot van een kopje koffie..
11.00 uur:
Welkomstwoord en opening van de vergadering door de voorzitter.
De keurmeesters gaan starten met de keuring van de meegebrachte dieren.
13.00 uur:
Gezamenlijk Chinees buffet in een van de bovenzalen van de Kiekmure, ook uw partner is welkom. Wel graag even aanmelden.
14.00 uur:
Vervolg jongedierenkeuring en toelichting door de keurmeesters
van de door hen gekeurde Modena's.
15.30 uur:
Prijsuitreiking voor de 3 of 4 (afhankelijk van het aantal) mooiste dieren is een ereprijs beschikbaar.
16.00 uur:
Sluiting door de voorzitter.

U kunt deelnemen aan het Chinees buffet. De kosten hiervoor zijn 12,50 euro per persoon, (neem ook uw partner mee) gelijktijdig te betalen met uw inschrijfgeld voor de keuring en eventuele contributie bij de penningmeester. Omdat we tevoren het aantal personen voor het buffet moeten doorgeven, graag vóór 4 oktober aan de secretaris opgeven als u hieraan deelnemen wilt. Dit mag ook via bijgaand inschrijfblad voor de duiven.

Het bestuur Engelse Modenaclub Nederland.

  Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved by Engelse Modena Club