Van de Modenaclub Duitsland district Noord ontvingen wij onderstaande brief:

Stadthagen, januari 2013

Beste vrienden van de Modenaclub Nederland,

Bij het 75-jarig bestaan van jullie Modenaclubbrengen we naar jullie onze hartelijke groeten en felicitaties over.

75 jaar Modenaclub Nederland betekenen 75 jaar idealisme en liefde voor onze Modena's. Ze betekenen echter ook onbetaald werk, waarmee het jullie gelukt is de fok van de Modenaduif in Nederland in stand te houden en te promoten.

Graag vinden we in jullie jubileum aanleiding, jullie voor de goede samenwerking en voor de onderhouden vriendschappen tussen fokkers hartelijk te bedanken.

We hopen en wensen, dat er ook in de toekomst fokkersvriendschappen zullen zijn, die zich verbonden voelen met het Modena-idee en die onze bestaande prettige vriendschappelijke betrekkingen zullen voortzetten.

We wensen jullie een goed verloop van de jubileumtentoonstelling en de Modenaclub Nederland wensen we een verdere voorspoedige ontwikkeling toe in een hopelijk vreedzame toekomst.

Met vriendelijke fokkersgroeten !!!

Modenaclub Duitsland District Noord

- Voorzitter -

  Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved by Engelse Modena Club