Vereniging

De Engelse Modenaclub stelt zich ten doel het verbeteren van de Engelse Modena hiervoor is deze speciaalclub opgericht.

De Engelse Modenaclub heeft een Modenaboek dat je als handleiding kunt gebruiken bij de fok van Engelse Modena's het boek is te koop voor € 11,50 exclusief porto bij de secretaris.

Contributie:

Contributie leden € 15,00 per jaar

Contributie jeugdleden € 7,50 per jaar

Betalingen:

IBAN: NL25INGB 0002873389 t.n.v. Engelse Modenaclub Nederland

  Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved by Engelse Modena Club