Maandelijks archief: december 2012

Jongdierendag 2012

Voor het eerst hielde de Modenaclub Nederland haar jongdierendag in het Sociaal Centrum De Kiekmure in Harderwijk op 29 september.
Om 10.00 uur konden de jonge Engelse Modena’s worden ingekooid. Alle aanwezigen werden ontvangen met een kop koffie. Om 11.00 uur begon de jaarvergadering maar tegelijk startte Henny Schwarz geassisteerd door Jouke van de Siepkamp en schrijver Cor Meijer met de keuring van de jonge Modena’s.

De jaarvergadering leverde als belangrijkste besluiten op de herverkiezing van Henk Houpst als voorzitter, de clubshow 2013/2014 gaat wederom naar de Championshow, volgend jaar wordt de jongdierendag weer in Harderwijk gehouden, men gaat proberen op de jubileumshow, die in januari 2013 wordt gehouden bij de Championshow voor twee keurmeesters Modena’s in te zenden en Ger Brouwer beloofde in verband met het 75-jarig bestaan te zorgen voor een jubileumboekje van Modena Nieuws. Niet ieder lid was op de hoogte dat de website van de
Modenaclub Nederland die door Kluskens Design weer helemaal vernieuwd is.

Na afloop van de jaarvergadering was Henny Schwarz met zijn team er ook in geslaagd alle jonge Modena’s te hebben beoordeeld. De kwaliteit lag hoog, liefst 10x 96 punten en maar twee met 92 punten. Naast de winnaars viel ons op een zilverwitschildblauwgezoomde duivin jong met een heel mooi type en terecht 93 punten en een blauw-witgebande duivin met 94 punten, beide van C. Smans. Voor deze kleurslagen toch hele mooie Modena’s.
De comb. Van Vliet liet een hele mooie witte schietti doffer zien met 96 punten.

Er was een grote collectie blauw bronsgebanden Schietti’s met verschillende keer 96 punten en de winnaar van de jongdierendag een jonge doffer van Rinus Sebregts.
Tweede werd een bronsgekrastblauwe schietti duivin van Andre ten Hoeve.
Als derde kwam een bronsgebande blauw Gazzi doffer van Rinus Sebregts uit de bus.
Overigens waren er 8 Gazzi’s.
Ger Brouwer

Henny Schwarz en Jouke van de Siepkamp kijken tevreden terug op de jongdierenkeuring

Rechts Rinus Sebregts winnaar en de beste op 2 na en secr.penn. Andre ten Hoeve (links)

Blauwbronsgebande Gazzi doffer jong van Rinus Sebregts met 96 punten

Blauwbronsgebande schietti doffer jong van Rinus Sebregts met 96 punten

Bronsgekrastblauw schietti duivin jong van Andre ten Hoeve. Met 96 punten

Witte schietti doffer jong van Comb Van Vliet met 96 punten