Categoriearchief: Uncategorized

Championsshow 2015

Om te beginnen wil ik zeggen dat ik het erg leuk vond om ook weer eens in Nederland een keuring te mogen doen. Het aantal ingezonden Modena’s was ook erg opmonterend, doch betekende dit, dat ik helaas de Gazzi’s niet mocht keuren, anders werden het er te veel; dat doen we dan de volgende keer weer.
Traditiegetrouw begon de keuring met de witten, 3 forse en brede doffers, die zich helaas slecht lieten beoordelen, maar als ze alleen op vitaliteit en conditie zouden worden beoordeeld was hier zeker het hoogst haalbare gegeven. Zeker zeer goed fokmateriaal. Bij de zwarten waren er wat meer wensen in type, stand en stelling, daardoor geen al te hoge punten hier. De blauwbronsgebanden waren zeer sterk vertegenwoordigd met 25 stuks. Hier vond ik ook de winnaar, een jonge duivin met 97 punten en beste van mijn keuring. Een dier met heel veel rasadel. Het mooie vond ik hier dat ik er meerdere malen 96 punten kon geven. Een teken dat er vooruitgang in zit, speciaal omdat ze van meerder fokkers waren. Ook bij de jonge doffers zaten enkele zeer goede Modena’s, maar de bandkleur moet toch in orde zijn om voor het hoogste aantal punten in aanmerking te komen.

Na de blauwen zaten er in één keer twee rode eenkleurigen tussen in de rij. Hier missen we misschien een fokker die zich alleen op deze kleur toelegt (rood en geel)?

Wat mij in het algemeen opviel is dat er veel erg grote dieren tussen zaten, en dat er meer aandacht moet worden gegeven aan de beenstand (recht er onder), en graag iets hoger gesteld, zodat je de verhoudingen van lengte, breedte en hoogte beter kunt beoordelen. Deze verhoudingen moeten volgens de Europese standaard gelijk zijn!
Vaak zag ik dus mooie forse dieren (goed om mee te fokken) maar te laag gesteld en wat lang (ovaal).
1 blauwzilver, maar wel een geweldige duivin, volhouden hier.
3 bruinzilvers en ook hier een jonge duivin met 97 en één met 96. Modena’s met volume kort en breed en prachtige koppen. 2 khakizilvers, voor deze kleurslag van goede kwaliteit. 4 roodzilvers met enige wensen. Waar waren de geelzilvers en de geelzilver gekrasten ???

Bijna 20 blauwbronsgekrasten is ook niet mis. De spreiding van type en kleur was hier echter zeer groot. Wel mooi te zien dat er zoveel inzenders waren in deze kleurslag, maar toch was er nog wel wat voor verbetering vatbaar. Ook vergeleken met mijn zuiderburen en jullie oosterburen. Die hebben deze kleurslag de laaste jaren naar een hoger niveau getild. Het kan dus!

Enkele mooie blauwzilver-sulfergekrasten volgden, ook hier met een verdienstelijke 96 punten voor de mooiste. De bruizilvergekrasten waren niet van dezelfde kvaliteit als de zilvers. Het omgekeerde deed zich voor bij de 2 khakizilvergekrasten, deze waren van een fraaie kwaliteit…
De rij werd afgesloten met 3 stuks van een twijfelachtige kleurslag, forse duiven, maar het type was voor verbetering vatbaar. (en de kleur).

Als laatse van de 78 Modena’s waren er drie magnani’s; de jonge doffer was veel belovend, maar miste noch wat diepte.

Ik dank U allen voor het vertrouwen om mij aan te nemen als keurmeester,
en voor de complimenten.

Edwin Houpst,
Denemarken.

Jubileumshow 75 jaar Modenaclub

Bij de officiele opening kreeg M.C.M. Sebregts door de dames Giesbers de Jan Giesbers prijs uitgereikt met een fraaie oorkonde.

Op 17 t/m 19 januari 2013 bracht de Modenaclub Nederland, de speciaalclub van Engelse Modena’s haar clubshow onder bij de Champion Show in Nieuwegein.
Er waren voor deze jubileumclubshow maar 66 Modena’s ingestuurd. 56 Schietti’s en 10 Gazzi’s, helaas geen magnani’s. Ze werden gekeurd door H.B. Schwarz.. Als beste bracht hij naar voren een blauwbronsgebande duivin jong van M.C.M. Sebregts. Deze kreeg een U met 97 punten.
Deze prachtige duivin werd tevens de fraaiste duivin jong van de show. Ook bij de Gazzi’ s werd M.C.M. Sebregts de beste, met een blauwbronsgebande doffer jong met 96 punten.

Ger Brouwer

Jongdierendag 2012

Voor het eerst hielde de Modenaclub Nederland haar jongdierendag in het Sociaal Centrum De Kiekmure in Harderwijk op 29 september.
Om 10.00 uur konden de jonge Engelse Modena’s worden ingekooid. Alle aanwezigen werden ontvangen met een kop koffie. Om 11.00 uur begon de jaarvergadering maar tegelijk startte Henny Schwarz geassisteerd door Jouke van de Siepkamp en schrijver Cor Meijer met de keuring van de jonge Modena’s.

De jaarvergadering leverde als belangrijkste besluiten op de herverkiezing van Henk Houpst als voorzitter, de clubshow 2013/2014 gaat wederom naar de Championshow, volgend jaar wordt de jongdierendag weer in Harderwijk gehouden, men gaat proberen op de jubileumshow, die in januari 2013 wordt gehouden bij de Championshow voor twee keurmeesters Modena’s in te zenden en Ger Brouwer beloofde in verband met het 75-jarig bestaan te zorgen voor een jubileumboekje van Modena Nieuws. Niet ieder lid was op de hoogte dat de website van de
Modenaclub Nederland die door Kluskens Design weer helemaal vernieuwd is.

Na afloop van de jaarvergadering was Henny Schwarz met zijn team er ook in geslaagd alle jonge Modena’s te hebben beoordeeld. De kwaliteit lag hoog, liefst 10x 96 punten en maar twee met 92 punten. Naast de winnaars viel ons op een zilverwitschildblauwgezoomde duivin jong met een heel mooi type en terecht 93 punten en een blauw-witgebande duivin met 94 punten, beide van C. Smans. Voor deze kleurslagen toch hele mooie Modena’s.
De comb. Van Vliet liet een hele mooie witte schietti doffer zien met 96 punten.

Er was een grote collectie blauw bronsgebanden Schietti’s met verschillende keer 96 punten en de winnaar van de jongdierendag een jonge doffer van Rinus Sebregts.
Tweede werd een bronsgekrastblauwe schietti duivin van Andre ten Hoeve.
Als derde kwam een bronsgebande blauw Gazzi doffer van Rinus Sebregts uit de bus.
Overigens waren er 8 Gazzi’s.
Ger Brouwer

Henny Schwarz en Jouke van de Siepkamp kijken tevreden terug op de jongdierenkeuring

Rechts Rinus Sebregts winnaar en de beste op 2 na en secr.penn. Andre ten Hoeve (links)

Blauwbronsgebande Gazzi doffer jong van Rinus Sebregts met 96 punten

Blauwbronsgebande schietti doffer jong van Rinus Sebregts met 96 punten

Bronsgekrastblauw schietti duivin jong van Andre ten Hoeve. Met 96 punten

Witte schietti doffer jong van Comb Van Vliet met 96 punten

Jongdierendag 2011

Op 8 oktober was het dan weer zover, onze jaarlijkse jongdierendag/ jaarvergadering. Op een niet al te beste opkomst na, was het een leuke dag met een prima sfeer. Na een vlotte en goede vergadering was het de beurt aan de keurmeesters om de meegebrachte jonge modena’s te keuren.

Hennie Schwarz en Dennis van Doorn hadden samen 34 modena’s te keuren.

Over een verscheidenheid aan kleuren hadden we niet te klagen, zo opende de rij met een zwarte, een viertal rode en drietal gele schietti’s van Fred van Winden, in deze rij was nog wel een beetje werk te doen maar, tussen de rode zat een prima
vogel met een ZG95.

In de blauw brons gebanden en gekrasten zaten een paar heel mooie dieren, hier waren het de dieren van Rinus Sebregts die onze standaard wel heel dicht naderen, topkwaliteit! Ook een blauw brons gekraste doffer van Hubert Willhoff had een dik verdiende ZG95. Dan, drie blauw brons gebande schimmels, allen doffers. Met 1x 96 voor Rinus Sebregts en 1x 96 en 1x 95 voor Hubert Willhoff, was ook deze kleurslag ook van zeer goede kwaliteit.

Dan, een vijftal in de kleurslag, donkerblauw brons gekrast/gezoomd/ongezoomd, ook hierin een paar prima dieren, met 1×96 voor Fred van Winden en 1×96 voor André ten Hoeve. Een drietal roodzilver gekrasten, 2×96 voor Hubert Willhoff met twee hele mooie doffers. Met een blauwzilver sulpher geband, 2x bruinzilver brons geband en een khakizilver geband was hetniveau in de “zilvers” goed verdeeld, voor deze dieren allemaal een ZG94. De rij werd gesloten met de enige gazzi op deze jongdierendag, een blauw brons gebande duivin van Rinus Sebregts, een zeer fraaie duivin.

De Winnaars:

1e prijs: blauw brons geband schietti duivin, Rinus Sebregts.

2e prijs: roodzilver gekrast schietti doffer, Hubert Willhoff.

3e prijs: blauw brons geband gazzi duivin, Rinus Sebregts.